NSKU

Nordstrand sjakklubbs ungdom

Candy  Årsberetninger og referater fra NSKU

Årsberetninger, referater fra årsmøtene og noen andre dokumenter fra NSKU offentliggjøres på nett.

År Virksomhetsbeskrivelse Referater  
2022 Årsberetning Generalforsamling  
2021 Årsberetning Generalforsamling  
2020 Årsberetning Generalforsamling E.O. Generalforsamling
2019 Årsberetning Generalforsamling  
2018 Årsberetning Generalforsamling  
2017 Årsberetning Generalforsamling  
2016 Årsberetning Generalforsamling  
2015 Årsberetning Generalforsamling E.O. Generalforsamling
2014 Årsberetning Generalforsamling  
2013 Årsberetning Generalforsamling E.O. generalforsamling
2012 Årsberetning Generalforsamling E.O. Generalforsamling
2011 Årsberetning Generalforsamling  E.O. Generalforsamling
2010
2009 Årsberetning Generalforsamling  E.O. Generalforsamling

 

Skrevet av Styret 03. juli 2022

Candy  Regler for støtte fra NSKU

Medlemmer i NSKU kan søke om støtte til fullført deltagelse på sjakklige aktiviteter, slik som bla. BGP-turneringer,  ett stk "landslagssamling" på NTG pr kalenderår og landsturneringen. Det gis også støtte til deltagelse i voksenturneringer. 

En forutsetning for støtte til aktiviteter er at et lite reisebrev/referat til websiden må leveres i etterkant, gjerne med partier eller deler av partier der det er mulig. Bidrag til websiden er en forutsetning for at støtte utbetales.

Det kan også søkes om støtte til annen (privat) undervisning. Eksempler på undervisning som støttes er kurs, sjakkskole og mentorundervisning. Gjeldende sats og maksimalbeløp for støtte til denne type undervisning fastsettes av styret.

Merk at det ikke gis støtte til kurs, turneringer eller andre arrangementer i regi av NSKU.

For turneringer i Norge og i utlandet kan det søkes støtte til startavgiften.

Deltagere i NM, Nordisk, EM og VM kan innvilges ytterligere støtte. Hvert enkelt arrangement gis individuell vurdering av styret der bl. a. antall deltakere, reiseavstand, støtte fra OSU/NSF/andre og klubbens økonomi tillegges vekt. Fra og med 1.juni 2017 gis støtte til enten EM eller VM og opp til NOK 2000,- (inklusive påmeldingsavgift) for inntil 2 ytterligere utenlandsturneringer per kalenderår.

Det er opp til det til enhver tid sittende styre å bestemme i hvilken grad støtte skal innvilges.  

NSKU forventer at medlemmer som mottar støtte deltar i arrangementer som er viktige for klubben, som pokalkamp mot Nordstrand SK, NM for Ungdomslag, Trygve Waage Cup, OM for skolelag og NSKU BGP.

Søknad sendes styret@nsku.no for behandling. Fristene er innen 1. juni for arrangementer desember-mai, og 1. desember for arrangementer juni-november. Det oppfordres på det sterkeste til å respektere søknadsvinduet på 6 måneder. Søknaden må inneholde informasjon om hvilke arrangement og utgifter det søkes støtte til.

For mer informasjon, kontakt styret@nsku.no.

Søknadsskjema kan lastes ned her.

Skrevet av Styret 05. mai 2020

Candy  Innhenting av politiattester

Styret i USF har kommet med følgende informasjon:

Styret i Ungdommens Sjakkforbund vedtok 14. mars 2008 at at alle lokallag skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2011. Styret mener at en felles praksis best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

NSKU har laget en erklæring om hvordan dette i tråd med vedtaket gjennomføres i klubben.

Erklæringen finnes her.

Skrevet av 10. mars 2011

Candy  Hvordan lese eller skrive ned partier

I turneringer med mer enn en times betenkningstid skal det noteres. For analyse av partier trengs det også å kunne lese notasjonen, og oversette dette til de trekkene som ble spilt. Nedenfor er en innføring i algebraisk notasjon, som er den formen som skal benyttes ihht. FIDE.

Alle felt på sjakkbrettet har et «navn». Kombinasjonen av a - h og 1 - 8 navngir ethvert felt på brettet. Feltet nederst til venstre (sett fra hvit) heter a1, mens det øverst til høyre heter h8.

Brikkene har en egen bokstav: Konge, Dronning, Tårn, Springer (hest) og Løper. Bonden bruker ingen bokstav

Trekket noteres med brikkens bokstav først, og deretter feltet brikken lander på. Hvis hvit velger å flytte springeren på g1 til f3 i sitt første trekk, skrives 1.Sf3. «1.» betyr at det er hvits første trekk. Vanligvis benyttes ferdige tabeller med numererte felt, da fylles Sc3 inn i rekken merket «1.».

Hvis svart svarer med å flytte bonden foran dronningen to frem, skrives det første hele trekket (både hvit og svart) slik: 1.Sf3 d5. Husk at bonden ikke har en bokstav!

Prøv å spille gjennom dette partiet på et brett. Hvis du klarer det, kan du det meste du trenger!

 1. e4 e5
 2. Sf3 Sc6
 3. Lc4 d6
 4. Sc3 Lg4
 5. h3 Lh5
 6. Sxe5!! Lxd1
 7. Lxf7+ Ke7
 8. Sd5#

Disse tegnene har en spesiell betydning:

x betyr at en brikke blir slått
+ betyr sjakk, dvs at kongen er truet
# betyr sjakk matt
0-0 Kort rokade
0-0-0 Lang rokade
? Dårlig trekk
?? Elendig trekk
!? Interessant trekk
?! Tvilsomt trekk
! Godt trekk
!! Veldig godt trekk
= Noteres etter trekket når en spiller har tilbudt remis
e.p. Kan noteres etter trekket når en bonde har slått en passant
d8=D Noteres når en bonde når 8. rad og blir forvandlet til offiser, i dette tilfellet Dronning

Her er et parti med litt mer spesiell notasjon.

 1. e4 e5
 2. Sf3 Sf6
 3. d4 exd4
 4. e5 Se4
 5. Dxd4 d5
 6. exd6 e.p. Sxd6
 7. Lg5 Sc6
 8. De3+ Le7
 9. Sbd2 0-0
 10. 0-0-0 Te8
 11. Kb1(=)


Spesielle hensyn

Noen ganger hender det at flere brikker av samme slag kan gå til samme felt. Tenk deg at det står et tårn på a1, og et tårn på f1. Tårnet på a1 flytter til d1. Hvis man noterer Td1, vil man ikke senere vite hvilket tårn det var som flyttet. Hvis det er to muligheter, skriver man derfor hvilken linje tårnet sto på. Riktig notasjon av vårt trekk blir Tad1.

Det kan også tenkes at tårnene står på d2 og d6, og at tårnet på d6 flytter til d4. Her holder det ikke å skrive linje, siden begge står på samme. Riktig notasjon er T6d4 - her skriver man hvilken rad tårnet sto på før det flyttet.

Dataprogrammer og notasjon (PGN)

Vær oppmerksom på at notasjonen som brukes i de forskjellige dataprogrammene på markedet ikke følger standarden som er spesifisert av FIDE, f.eks. ved remis og e.p. Ta hensyn til dette hvis dere skriver inn partier selv for å analysere i ettertid.
Mer informasjon om PGN her (Engelsk).

Takk til Nettavisen og Torstein Bae for inspirasjon.

For det offisielle regelverket, sjekk Tillegg E. Algebraisk Notasjon.

Skrevet av 11. september 2008

Candy  Noteringsskjema

I turneringer med mer enn en times betenkningstid skal det noteres. For å mestre dette er det nødvendig å trene slik at det ikke går med mye tid når partiet er i gang.

Her er to noteringsskjemaer som kan benyttes til trening; et tilpasset Nybegynnere og et for de mer Erfarne.

Stor takk til Jan Frederik Solem for ideen og filen.

Skrevet 21. august 2008

Candy  Engelske benevnelser på brikker

Mange ressurser på internet og i sjakkprogram opererer med engelske betegnelser på sjakkbrikkene. Denne oversikten er ment som en rask oversikt over navn og notasjonsforkortelse på engelsk.

NorskGrafiskEngelsk
K kongekingkingK king
D dronningqueenqueenQ queen
T tårnrookrookR rook
L løperbishopbishopB bishop
S springerknightknightN/Kt knight
(B) bondepawnpawn(P) pawn


For en større oversikt og flere språk, sjekk her.

Skrevet 25. juni 2008